Kontakt

Za sve upite kontaktirajte nas na mail info@seletkovic.eu ili putem kontakt forme.

Pravni podaci

Naziv: Monset Umbra j.d.o.o.
Sjedište: Mramorska ulica 51, Gornja Gračenica, Popovača
MBS: 081368951
OIB: 96106058374
IBAN: HR38 2340 0091 1111 3289 6
Banka: Privredna Banka Zagreb
Direktor: Ivana Gelo
Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
Temeljni kapital: 10,00 kuna

  Pravni podaci

  Naziv: Monset Umbra j.d.o.o.
  Sjedište: Mramorska ulica 51, Gornja Gračenica, Popovača
  MBS: 081368951
  OIB: 96106058374
  IBAN: HR38 2340 0091 1111 3289 6
  Naziv banke kod koje je isti otvoren: Privredna Banka Zagreb
  Direktor: Ivana Gelo
  Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu
  Temeljni kapital: 10,00 kuna