Izjava o privatnosti – zaštiti osobnih podataka


Monset Umbra j.d.o.o. (u daljnjem tekstu Monset Umbra) poštuje vašu privatnost i svoje web stranice temelji na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Izjava) odnosi se na usluge i proizvode koje pruža Monset Umbra j.d.o.o., Mramorska ulica 51, Popovača i primjenjuje se od 13.04.2022. godine

Pregledavanjem i korištenjem web stranice www.seletkovic.eu, kao i slanjem upita, potpisom ugovora ili neposrednim kontaktom povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova Izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i Vaša prava koja se odnose na te podatke.


Za obradu podataka odgovoran:
Monset Umbra j.d.o.o., Mramorska ulica 51,
Gornja Gračenica, Popovača, Hrvatska
Telefon: +385 98 807 729
E-mail: info@seletkovic.eu


VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO
Monset Umbra prikuplja samo one podatke koje nam Vi želite dati ili one koji su neophodni za izvršenje ugovorenih usluga. Prikupljamo osobne podatke kao što su: ime i prezime, broj mobitela ili telefona, adresa e-pošte.

RAZDOBLJE ČUVANJA PRIKUPLJENIH PODATAKA
Monset Umbra pohranjuje i obrađuje podatke onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi kao primjerice Opća uredba o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679)

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Sve vrste Vaših osobnih podataka Monset Umbra obrađuje u sljedeće svrhe:

 • osobne podatke prikupljamo kako bismo u potpunosti mogli izvršiti ugovorenu uslugu prema kupcu/ preprodavaču/distributeru (dalje u tekstu kupac) ili kako bismo mogli sastaviti traženu ponudu za kupca.
 • kontaktiranje – za vrijeme ugovornog odnosa, kao i po prestanku ugovornog odnosa možemo stupiti s Vama u kontakt preko sljedećih komunikacijskih kanala za koje ste nam dali privolu: poziv, elektronička pošta, društvene mreže, pismeno poštom. Ukoliko je kupac dao privolu, podatke možemo upotrebljavati u svrhu informiranja kupca o našim proizvodima te novostima.
 • ispunjenje zakonskih obveza – Monset Umbra je obvezna nadležnim državnim i međunarodnim tijelima, u pojedinim situacijama, dostaviti i omogućiti pristup određenim osobnim podacima svojih kupaca.

NAČINI PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše podatke možemo prikupiti na sljedeće načine:

 • prikupljanje podataka putem naše web stranice – izravno od Vas prilikom narudžbe naših proizvoda, prikupljamo podatke o kupcima kroz naš obrazac narudžbe gdje kupac sam upisuje tražene podatke.
 • prikupljanje podataka direktnim kanalima – podatke o kupcima možemo prikupiti putem e-mail komunikacije, telefonskog razgovora, SMS razgovora ili trećih osoba koje u ime kupca s nama sklapaju ugovor. Prikupljeni podaci potrebni su u svrhu izrade ponude ili računa ili su potrebni za izvršenje naših usluga, primjerice dostave proizvoda na željenu adresu.
 • privola – privola kupca znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanježelja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose. Bez privole kupca nikad nećemo upotrebljavati osobne podatke putnika ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

INFORMACIJE KOJE SE AUTOMATSKI PRIKUPLJAJU NA NAŠOJ WEB STRANICI
Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja, kao što je Vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje/izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo što bolje upravljali našom web stranicom, razumjeli kako se Vi krećete kroz našu web stranicu te u svrhu poboljšanja Vašeg iskustva dok koristite istu.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Prilikom davanja osobnih podataka putem naše web stranice, ove se informacije šalju putem interneta (pomoću visokokvalitetnog šifriranja) i spremaju se na naše servere koji se nalaze u EU.

PROSLIJEĐIVANJE OSOBNIH PODATAKA
Monset Umbra osigurava da se Vaši osobni podaci prikupljaju i obrađuju na način koji je u skladu s prethodno navedenim svrhama. Kako bi se ostvarile te svrhe te kako bi Vam izabrana usluga bila pružena u potpunosti, Monset Umbra u nekim slučajevima treba Vaše osobne podatke učiniti dostupnim trećim osobama, koje s Vašim osobnim podacima dalje postupaju kao voditelji obrade osobnih podataka i izvršenja naših obveza prema Vama ili naših zakonskih obveza kao npr. u slučaju dostave naših proizvoda na adresu.
Također Vaše podatke možemo ponuditi partnerskim tvrtkama koje nam pomažu u održavanju naše web stranice www.seletkovic.eu. Neki od navedenih poslovnih partnera mogu biti smješteni izvan države u kojoj ste pristupili ovoj web stranici. Naše partnerske tvrtke moraju u svakom trenutku omogućiti istu razinu sigurnosti za Vaše osobne podatke kao i Monset Umbra. Obavezni su poštivati pravni ugovor o čuvanju Vaših osobnih podataka koje obrađuju isključivo po instrukcijama od strane Monset Umbre.


NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Monset Umbra obrađuje Vaše osobne podatke po sljedećim načelima:

 • točnost, potpunost, ažurnost, obrada podataka na pošten način – podatke koje Monset Umbra prikuplja i obrađuje moraju biti potpuni, ažurni i obrađeni na pošten način.
 • povjerljivost – osobni podaci moraju biti zaštićeni od neovlaštenog pristupa i uporabe te se čuvaju u obliku koji omogućava identifikaciju fizičke osobe onoliko vremena koje je potrebno za ostvarenje svrhe prikupljanja podataka.
 • zakonitost – osobni podaci koje Monset Umbra prikuplja i dalje obrađuje u skladu su sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i posebnim zakonima.
 • svrhovitost – Monset Umbra prikuplja osobne podatke samo u svrhu u kojoj su podaci prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

PRAVA KLIJENATA

 • pravo na ispravak – ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo pravo na brisanje – od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 • pravo na pristup – kupac ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ukoliko obrađujemo, ima pravo dostave sljedećih informacija: informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe nadzornom tijelu, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.
 • pravo na povlačenje dane privole – u slučajevima kad se takvi podaci prikupljaju i obrađuju isključivo na temelju Vaše privole za određenu svrhu
 • pravo na mogućnost prijenosa – od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: – ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenjaugovora i – ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 • pravo na prigovor – kupac ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.
 • pravo na žalbu – ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučajupromjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost.

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim kontakt podacima koji su navedeni u uvodnom članku ove Izjave.

Kad kupac želi ostvariti neko od navedenih prava, potrebno je da nas kontaktira; telefonom na broj +385 98 807 729 ili putem e-maila: info@seletkovic.eu

PODACI O KREDITNIM KARTICAMA
Moset Umbra nema sustav internetske kupovine. Sve uplate se vrše po izdanoj ponudi te je za čuvanje podataka i zaštitu privatnosti kupaca proizvoda Monset Umbre odovoran ovlašteni knjigovodstveni servis.

IZMJENE OVE IZJAVE
Monset Umbra može izmijeniti ili dopuniti ovu Izjavu u skladu s promjenama na temelju važećih propisa, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni ažuriranom Izjavom dostupnom na Monset Umbra web stranici www.seletkovic.eu.

U Popovači, 13.04.2022.